De eerste generatie

De ouders van Jan

De vader van Jan Stoop overleed toen Jan 18 jaar was. Het moge duidelijk zijn dat de kinderen van Jan hun opa Stoop nooit hebben gekend. De vader van Jan, Gerrit Stoop, trouwde met Ida Appelman. Ida kwam van goede huize. Haar vader bouwde in 1904 voor Ida en Gerrit een boerderij aan de Van Veenweg 20 in Heerhugowaard. Dit huurden zij van hem. In 1912 werd dit huis verkocht door de moeder van Ida omdat de vader van Ida was overleden. Gerrit en Ida verhuisden toen naar de Middenweg.
Ida kocht o.a. land aan de Van Veenweg in Heerhugowaard waarop haar man Gerrit het op zijn beurt kon bewerken . Hij hield een paar koeien en had wat teelten zoals bijvoorbeeld piepers, kool, suikerbiet en graan. Voor eigen consumptie, voor het voeren van de koeien en de verkoop.

Gerrit en Ida kregen samen 5 kinderen: Cor – Anne – Jan – Gré – Klaas. Ida is nooit hertrouwd en overleed in 1955.

Jan Stoop

Jan Stoop trouwde op 31 jarige leeftijd op 9 mei 1935 met Helena Beerse. Jan was tuinder in Heerhugowaard. Dit bedrijf is door 2 van zijn zonen voortgezet en inmiddels door het ontbreken van een opvolger na hun pensioen stopgezet.
In de oorlog zat Jan in dienst in Kornwerderzand. Dit hield een pauze van 2,5 jaar in aangaande de geboorte van kinderen.

Jan Stoop is 82 jaar geworden: geboren op 11 januari 1904 – overleden op 12 augustus 1986. Helena Beerse is 88 jaar geworden: geboren op 14 februari 1909 – overleden op 30 mei 1997.

Samen kregen ze 11 kinderen (tweede generatie) en 32 kleinkinderen (derde generatie). In 2017 tellen we xx achterkleinkinderen (vierde generatie) en 0 achter-achterkleinkinderen (vijfde generatie).

Jan Stoop en Helena Stoop-Beerse op 9 mei 1985 aan de Rubenstraat 22 in Heerhugowaard.

Door naar de tweede generatie