Koninklijke onderscheiding Gerard Stoop

Gerard Stoop gaat met zegen en lof van het Koninklijk Besluit het jaar 2020 in, het jaar waarin hij 80 jaar hoopt te worden. Op 30 december 2019 om 11.00 uur heeft Gerard op zijn woonadres te Heerhugowaard een welverdiende Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Het lintje werd overhandigd door Burgemeester A.B. Blase, die werd vergezeld door secretaresse Femke Flietstra en de fotograaf.

Wat vooraf ging

Op 31 juli 2019 is het Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding bij de gemeente Heerhugowaard ingediend. Als reactie daarop adviseerde Femke Flietstra, secretaresse van de Burgemeester, extra aanbevelingsbrieven bij te voegen. Dat zou de kans op goedkeuring vergroten.

Het direct door de gemeente goedgekeurde voorstel werd overhandigd aan de provincie. Na controle en beoordeling is het voorstel door de provincie doorgezet naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daarna ging het naar het ministerie waar het Koninklijk Besluit is genomen.

In het voorstel hadden we bij het indienen drie data genoemd welke wellicht geschikt zouden zijn voor een zo spoedig mogelijke uitreiking, het liefst vóór de gebruikelijke lintjesregen op 26 april 2020.

Akkoord

Pas bij het Koninklijk Besluit wisten we met zekerheid welk moment gekozen was. Er was akkoord voor een uitreiking bij een Bijzondere Gelegenheid en wel op 30 december 2019. Want op die dag in 1909 was de aanbesteding van de kerk in Heerhugowaard de Noord.  

Bisschop Callier had op 27 juli 1909 een bouwcommissie benoemd onder voorzitterschap van kapelaan Helwig vanuit de Haagse Jozefkerk, met het doel om de parochiekerk te bouwen aan de Middenweg. Er werden aannemers gezocht, en op 30 december 1909 werd de aanbesteding afgerond. Om aan de aanneemsom van ƒ 62.783,- te kunnen komen, heeft kapelaan Helwig enorm veel werk moeten verzetten. Vele preken heeft hij gehouden, daarnaast ook veel bedelarijen. Tenslotte moest er een begroting worden opgesteld waarmee de kerkelijke autoriteiten overtuigd moesten worden dat een geldlening van ƒ 60.000,- voldoende zou zijn om de kerk mee te kunnen bouwen, in te richten én te onderhouden.

De datum was geen gekke keus. Want al vanaf 1992 heeft Gerard in diverse functies verbintenis met deze kerk en parochie. Door een verslechterde conditie heeft Gerard de administratieve werkzaamheden voor kerkhof en graven in 2019 overgedragen. Hij is heden te dage nog steeds actief in de Heilig Hart Stichting samen met Jos Mooij en Martien Arends.

Aan de slag…

Toen het akkoord voor de uitreiking een feit was, was het een kwestie van organiseren en geheimhouden. Een programma samenstellen… Waar zou een uitreiking tot zijn recht komen? Wie nodigen we uit? De thuisbasis van Gerard leek een praktische keus. Een ruimte waar hij het gesproken woord van de Burgemeester het beste kon volgen. En dat lukte!

Een overzicht van zijn vrijwillige werkzaamheden

1971 – 1991
Voorzitter
Gymvereniging de Noord

1985 – 2002
Coach team Pussycats
Volksspelen De Noord GV4

1992 – 2014
Penningmeester
Parochie – Heerhugowaard de Noord

1998 – 2011
Lid sectie gemeenschapsopbouw
Parochie – Heerhugowaard de Noord

1992 – 2019
Administratie kerkhof en graven
Parochie – Heerhugowaard de Noord

2004 – heden
Penningmeester
Heilig Hart Stichting – Heerhugowaard de Noord

2006 – 2015
Chauffeur op de HugoHopper (personenvervoer)
Vervoersvereniging Heerhugowaard HugoHopper

2006 – heden
Bezorger bij Tafeltje Dekje
De Pieter Raat Stichting Heerhugowaard

2011 – 2018
Rode Kruis vrijwilliger; chauffeur + zorgmedewerker
Stichting Groepshotel IJsselvliedt / Rode Kruis

2011 – heden
Tuinder t.b.v. aanbieden van groenten met koolvlet
Museum BroekerVeiling – Broek op Langedijk

Natuurlijk heeft Gerard nog veel meer vrijwillig werk gedaan. In het bijzonder noemen we de vele verbouwingen/opknappen van huizen bij zijn kinderen, broers en zussen.
Ook noemen we de organisatie voor de vrijdagmiddag-biljarters van Biljartclub Krijt op Tijd (K.O.T.), te Heerhugowaard waar Gerard uiteraard zelf lid van is.
Na zijn pensioen in 2006 had hij daar nog meer tijd voor en leek niets te gek. Helaas is hij op 24 april 2018 teruggefloten en is sindsdien op een mildere wijze actief in het vrijwilligersbestaan.

Genodigden

Na het officiële gedeelte van de uitreiking kwamen diverse collega’s op bezoek om het lintje te bewonderen en Gerard te feliciteren en bij te kletsen.

  • Joke Buter – Ursem (gymvereniging)
  • Marry Kooij – Kruijer (gymvereniging)
  • Angel Mooij (Parochie – Heerhugowaard de Noord)
  • Jos Mooij (Parochie – Heerhugowaard de Noord
  • Martien Arends (Parochie – Heerhugowaard de Noord)
  • Sjirk (HugoHopper)
  • Gery Vermeer (Tafeltje Dekje/De Pieter Raat Stichting Heerhugowaard)
  • Jan Bruin (Museum BroekerVeiling)
Met medevrijwilliger Joke Buter – Ursem (Gymvereniging de Noord)
Met medevrijwilligers Angel Mooij en Jos Mooij (Parochie Heilig Hart de Noord)
Met Sjerk (HugoHopper)
Met medevrijwilliger Jan Bruin (Museum BroekerVeiling)
Met Gery Vermeer (Tafeltje Dekje / De Pieter Raat Stichting)

Documenten / downloads in pdf

Een kandidaat voordragen kan alleen door het voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding in te vullen. Zie hieronder de bij de gemeente ingediende stukken;

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Aanbevelingsbrieven

Reacties / felicitaties

Wil je een reactie achterlaten of feliciteren? Stuur een kaartje!

Media

Noord-Hollands Dagblad

Gemeente Heerhugowaard

Een mooie bericht op de Facebookpagina van Gemeente Heerhugowaard. Klik op de foto voor het lezen van de reacties.

De heer G. Stoop (79 jaar) ontving op maandag 30 december een koninklijke onderscheiding uit de handen van burgemeester…

Geplaatst door Gemeente Heerhugowaard op Maandag 30 december 2019

Heerhugowaards Nieuwsblad

Op dinsdag 7 januari 2020 stond het mooie bericht ook in het Heerhugowaards Nieuwsblad. Zie hier de link naar de pagina.

Parochie Heilig Hart de Noord

Op de website van de Parochie Heilig Hart in Heerhugowaard Noord is een item geplaatst:
https://heilighartdenoord.nl/een-koninklijke-onderscheiding-voor-gerard-stoop/